Category Archives: ajánló

publikáció

Sikerült a Támop projektemet egy Holland művészeti magazinban publikálnom.: AR[t]. Augmented Reality, art and technology. Az újságot a hágai AR-lab adja ki, és a korábbi számok is megtekinthetők online.
AR[t] magazine issue#4. 2013. page 50/53.

Interface oltárok terme sorozat I.

 

Mayer Éva: TRANSCOMNET

Koncepció és gondolatok a „TRANSCOMNET”
című installációmhoz:

A cím jelentése: “Transzkommunikációs háló”.
A félév folyamán a korábbi „Szakítópróba” és „Transom2″ installációim témáját folytattam, „TRANSCOMNET” című új munkáimon keresztül:
Elsősorban a migráció és az elmúlás témája foglalkoztatott. A migráció számomra nemcsak a helyzetváltoztatást, a mozgékonyságot jelenti, hanem ezzel együtt a lélek belső vándorlását, a személyiség fejlődését és változását értem. Mikor az ember elhagyja szülőföldjét, országát egy új világgal szembesül és ismerkedik meg. A számára nem megszokott társadalmi szokásokkal, korlátokkal találkozik útja során. Integrálódik vagy visszatér. Ingázik vagy megállapodik.
Vándorlása során egy számára teljesen új “irányvonalak” kiépítésén fáradozik, hogy az ismeretlen rendszerben újra eligazodást találjon. Rengeteg veszély, izgalom, új ismeretek és kihívások kuszaságában találja magát, ezzel együtt lehetőséget kap, hogy felfedezze és megismerhesse ismét önmagát. Ha lelke megnyugszik, otthonra talál.
Vajon meddig keresheti az ember az útját? S ha rátalál a bizonyosságra, lecsap rá a “SZAKÍTÓPRÓBA”? ((Szakítópróba jelentése komplex: “Nagyon szerethet engem Isten, hogy ennyire próbál” (Gyökössy Endre: Zarándokút Jézussal), fizikában az anyagok fizikai próbatétele, vagy a párkapcsolatok próbatétele))
A migráció témája mellett új munkáimban megjelent az emberi- és párkapcsolatok rejtettebb szimbolikája. A társadalomkritika bevonásával, a társadalom és a gyászoló személy közötti viszonyok és kapcsolatok boncolgatásán keresztül. A korábbi „Szakítópróba” és „Transcom2″ installációm gondolatiságát továbbvéve, a „TRANSCOMNET” installáció egyes lapjainál a gyászoló személy szemszögéből kiindulva boncolgattam a gyászmunka témát. Foglalkoztatott az, hogy miként vélekedik és bírálja a társadalom a gyászoló személyét? Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a gyászolónak a társadalomban? Az együtt érző, a segítő és a támadó magatartást próbáltam érzékeltetni a gyászoló szemszögéből, amikor is annak élet értelme és értékrendszere teljesen megváltozik a történtek után.
Ha valakit elvesztünk, egyfajta űr keletkezik. Ekkor tanuljuk meg igazán, mennyire értékes az életünk. A kérdés az, hogy mit kezdünk egy ilyen esemény után.
„Az élet akkor kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapta” (Pál Ferenc: Tükör által világosan). Igazából az életünk nagy kérdései akkor merülnek föl, amikor ki-ki eljut arra a pontra, hogy nincs tovább. Az „igazából” szó azt jelenti, hogy itt jön egy olyan kihívás, amelynek megválaszolása a hit elmélyítése által lesz lehetséges. Aki egy ilyen helyzetbe belekerül, és egy ilyet átél, az nem fogja azt gondolni, hogy az ő tapasztalata és élménye viszonylagos élmény.

Ahogy korábbi munkáimban is feszegettem már a tabu témakörét, most a gyász, mint tabu került elemzésre. A mai kultúránkban és a társadalmunkban nem veszünk tudomást a halálról és a gyászról. Egyfajta hárítás és hallgatás övezi körül a témát, pedig életünk szerves része. Értelemszerűen nem szeretjük a megpróbáltatásokat, a kríziseket és a traumákat, melyeket hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni. Éppen ezért, szerettem volna szembenézni a problémákkal és általánosabb érvényűvé formálni a mondanivalót: Hogy viszonyul a halál és a veszteség témához, az elmúláshoz a kollektív tudat?
Ha nem tesszük fel a kérdést és nem foglalkozunk azzal, hogy hol van a vég, akkor honnét tudjuk, hogy most hol vagyunk és merre tartunk?

„A halál felfogása és elfogadása befolyásolja az életünk módját, az elintézetlen problémák, az elért és el nem ért eredmények teszik könnyűvé vagy nehézzé a megválást az élettől. Olyan összefüggéssel állunk szemben, amely meghatározó egész életünkre.”
(Polcz Alain: Együtt az eltávozottal)
A sorozatban nyomatékosan foglalkoztam a gyászmunka legvégső fázisával, az adaptációval és a megbékéléssel (gyógyulás és megtisztulás), amikor is a veszteség elfogadása megtörténik és a gyászoló képes lesz a megfelelő életvitelre. Ilyenkor az ember képes viszonylagossá tenni saját, ezzel kapcsolatos élményét és tapasztalatait. Az új egyensúlyi állapot megfelelhet annak, hogy a gyászfolyamat végén egyesek pszichésen gyengébbnek, sebezhetőbbnek érezhetik magukat, míg mások olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek növelik én-erejüket, fejlesztik megküzdési képességüket.

Foglalkoztatott a posztraumás növekedés, mellyel a pozitív pszichológia foglalkozik leginkább.

Az ember a veszteségélménye kapcsán, ebben a beszűkült, feszült, fájdalmas állapotában is olyan fejlődésen mehet át, mely meghaladja a krízis előtti állapotot. A tapasztalt változások öt területen mutatkoznak leginkább:
- Az élet fokozottabb megbecsülése és prioritásokban bekövetkezett változások
- Melegebb, intimebb kapcsolatok átélése
- Sérülékenység érzése, de egyidejűleg a személyes erő fokozódásának érzése
- Új lehetőségek és életpályák felfedezése a személyes életben
- Spirituális fejlődés, az élet végső kérdései iránti érdeklődés

Ha súlyos trauma éri az embert, két út lehetséges. Vagy megroskad, vagy megerősödik. Következő munkáimban leginkább a GYÓGYULÁST ÉS MEGBÉKÉLÉST, a trauma pozitív feldolgozását próbáltam feldolgozni és szemléltetni, a személyiség fejlődéssel, a hit kapcsolatával és annak megerősödésével.

A „TRANSCOMNET” új installációmnál a következő 14 stációt jelenítettem meg

(A 14-es szám szimbolizálja Krisztus keresztútját a 14 stáción keresztül):
- A bizalom és a bizalomvesztés helyzete
A bizalom és az alapvető hit megsebződése vagy megerősödése (újrakezdés)
- Túlélés, erőtartalék
- Képzelőerő, életerő, hit sajátos összefüggései
- Segítő elköteleződés (párkapcsolat, család, barátok és minden, ami ezzel járó gyógyító intézmény lehet)
- Hárítás, tagadás
- A gyász a szégyenérzet tükrében

- A cselekvésre való képesség és annak egyik legfőbb akadálya, a szégyen
- Önpusztítás
- Lelkiismeret-vizsgálat, személyiségfejlődés

- Kivé lettél? Kivé akarsz válni? Te mit adsz?
- Akarunk-e gyógyulni? Minden sebből fakadhat élet
- Változtatás a halálveszély fényében
- Elengedés, hit, újrakezdés
- Gyógyulás és megbékélés, a testi, lelki megtisztulás

Műalkotások műfaja és mennyisége:
Szándékomban a hagyományos módszerek alkalmazásán túl a kísérleti grafika határainak tágítása és feszegetése. Foglalkoztat a grafika „térgrafikává” való alakítása, grafika-installációim gyakran hely specifikusak és meghatározó szerves részét képezik a térnek. Gyakran tervezem őket szakrális terekbe (ez esetben a kassai zsinagógába), ahol szokatlan párosításként egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás. Az installációk mellé gyakran hangot és mozgóképet is párosítok. A doktori képzésen belül a választott témám: Grafika + Hang + Mozgókép. Grafika központú művek rokon művészeti műfajok közös alkalmazásával.

- Egy nagyméretű grafika-installációt terveztem hanggal és QR-kódok felhasználásával. A grafikák vegyes technikai alkalmazással, a fotó, fotogram, illetve számítógépes grafikai eszközök felhasználásával készültek el, mely saját, általam kikísérletezett technikai megoldások együttese. Technikai újításként színes ábrázolással is kísérleteztem. A levilágításokat szimbolikus folyamatként értelmezem. A 14 darab fekete-fehér- és színes grafikák fényvisszaverő reflexfóliára (fényvisszaverő fólia, 7 db 100×150 cm és 7db 100x75cm) lettek kinyomtatva, melyek jelzőtáblákra (7db 100×150 cm és 7db 100x75cm) lettek felkasírozva. Kísérleteztem az anyagok egymáshoz akcióba lépő fizikai reakciójával: A jelzőtáblák fehér autózománc festékkel lettek két rétegben lefújva. Majd a kinyomtatott reflexfóliák rájuk lettek kasírozva. A két anyag – a zománcfesték és a fólia ragasztós hátoldala – akcióba lépett egymással, így végeredményben egyenletesen felhólyagzott hatású reflexfóliás bőrfelületeket kaptam.
A jelzőtáblák szimbolizálják az útkeresést, életutat, valamint a helyes úti irányok jelzését.
A munkák egy része sötétbe, másik részük világos kiállítótérben volt installálva.

- Interjúkat készítése gyászoló személyekkel:
A grafikák mellett QR-kódok vannak ragasztva. Innét okos telefonnal leolvashatóak egy internetes blogról http://transcomnet.blogspot.hu az egyes gyászoló személyek (barátok,
ismerősök) gyászfolyamatának történetei, a tudatos gyógyulási folyamataik és megoldásaik hangsúlyozásával: Az érdekelt, mi történik a krízishelyzetben a gyászolók szemszögéből? Mik segítettek számukra a megbékélésben, a gyógyulásban, a felépülésben a gyászmunka feldolgozása kapcsán? Milyen személyiségváltozást észleltek magukon? Hogy alakult a történtek után a hittel való kapcsolatuk? Bizonyos idő elteltével miként változik a veszteséghez, a gyászhoz és a feldolgozáshoz való viszonyuk?
Az interjúk száma a tervek szerint folyamatosan fog bővülni. A honlapra bárki válaszolhat a feltett kérdésekre anonym felhasználói névvel.

   Az interjúhoz tartozó kérdéseket két pszichológus barátommal, Varga Judittal és Csémy Melindával dolgoztam ki:

1. Le tudnád-e írni azt az érzést, amit akkor éreztél, amikor megtudtad, hogy elveszítetted szeretteted?

2. Ha nem okoz gondot, megosztanád-e, hogy melyek voltak a legsötétebb gondolatok, melyeket
a halálesettel kapcsolatban éreztél (magaddal vagy másokkal kapcsolatban-gyűlölet, öngyilkossági vágy, nincs értelme az életnek, már soha nem megyek férjhez, stb.)?
3. Milyen érzéseid voltak az elhunyttal kapcsolatban a tragédia után, hogy látod őt most x év
elteltével? (a felmagasztaláson, az elhunyt személy idealizálásán túl talán negatív érzések is
felszínre kerülhettek: itt hagytál, kitoltál velem, neked már könnyű?!…)
4. Ki vagy mi adott erőt ahhoz, hogy-e személyes tragédia után értelmét érezd az életednek,
folytatni tudod azt?
5. Mikor érezted (érzed-e) egyáltalán hogy a haláleset megerősített, “új emberré” váltál? Változtak-e interperszonális (másokkal való) kapcsolataid? Milyen módon? Változott-e életszemléleted? Milyen személyiségváltozást észleltél magadon?
6. Mikor érezted, hogy “tovább tudsz lépni”? Éreztél-e bűntudatot? (Amennyiben szerelmi társról
van szó, mikor kezdted azt érezni, hogy most már valaki az elhunyt kedvesed “helyébe léphet?”)
7. Mi segített, mi segít a feldolgozásban?  Mik segítettek számodra a megbékélésben, a gyógyulásban, a felépülésben a gyászmunka feldolgozása kapcsán? (Miben különbözik szerinted
egy “művész” gyászmunkája, gyorsítja-e vagy késlelteti- e gyászfolyamatot, ha a szeretett elhunyt a gyászoló műveiben megjelenik, esetleg főszerepet kap?)
8. Szerinted meddig tart a gyász és egyáltalán véget ér-e valaha?
9. Emelkedettebb, esetleg spirituálisabb irányt vett-e az életed? Hogy alakult a történtek után a
hittel való kapcsolatod?
10. Értelmezted-e tragédiát tágabb perspektívából, mit akarhatott ezzel velem Isten?  

- Hang az installációhoz:
A hang-installáció véglegesítése még nem fejeződött be. Tóth Péter zeneszerző vállalta amegkomponálást, az időhiány végett viszont ez a terv eltolódott. Emiatt öcsémmel együtt, Mayer József nagybőgő előadóművésszel komponáltunk egy vázlat-verziót a hang

hoz. Az óceán, a szívverés, sóhaj hangjait komponáltuk össze, szimbolizálva a gyászfolyamat időszakának kezdeti stádiumát (morajló, hullámzó, felkavaró, dübörgő hangzás), a megbékéléstől és gyógyulásig (csendesebb, halkabb, meditatívabb hangzás). A hangszórók a térben szétszórva lennének majd egy nagyobb önálló kiállítás során elhelyezve, a térhatás és hangerő váltakozásának függvényében.

A Transcomnet-sorozat egyes részei a következő kiállítási helyszíneken voltak bemutatva:   

- 2013 március 27 – május 31., „Itiner”, (Jakatics-Szabó Veronikával), Molnár Ani Galéria, Budapest
- 2013. április 4-30., „Transcom.net” (csoportos kiállítás Gyenes Gábor (SK), Szőke Erika (SK) és
Pézman Andrea (SK) grafikusművészekkel, mely a II. Szlovákiai Magyar Képzőművészek
Fórumának egyik kiállításaként valósult meg, Rovás Ház, Kassa (SK)

- 2013 június 11. – június 25., „Stano Bubán and Éva Mayer”, Nemzeti Galéria, Malá Stanica, Skopje (MK)

Tervezett önálló kiállítás a sorozat bemutatására:
- 2013 július 9. – 28., Nagyszombati Zsinagóga, Nagyszombat (SK)

- 2014 tavasza, At Home Gallery, Somorja (SK)

- 2014 tavasza, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre

 

Workshops, April 2013

Siegfried Zielinski Workshop, Szilágyi Kornél és Vándor Csaba prezentációja

Siegfried Zielinski Workshop, Szilágyi Kornél és Vándor Csaba prezentációja

 

Siegfried Zielinski Workshop, Szilágyi Kornél és Vándor Csaba prezentációja

Siegfried Zielinski Workshop, Szilágyi Kornél és Vándor Csaba prezentációja

 

Siegfried Zielinski's lecture

Siegfried Zielinski's lecture

International Workshops in the Doctoral School, April 2013

AnArcheology/Variantology/EndArt/Innovation workshops
Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Doctoral School

April 02, 2013 / April 12, 2013

Prof. Dr. Siegfried Zielinski (Universität der Künste Berlin)
gwk.udk-berlin.de/personen/zielinski/

Lectures
Tuesday, April 02, 2013
10.00 On Variantology of the Arts and the Media.
Towards a Logic of the Multitude.

Wednesday, April 03, 2013
10.00 >>means and seas<<
Oceanic versus territorial thinking.

On Siegfried Zielinski:
Siegfried Zielinski studied theatre, modern German literature, linguistics, semiotics, sociology, philosophy, and political theory in Marburg and Berlin, at the Free University and the Technical University. His Ph.D. dissertation in 1985 on the History and Cultural Technique of the Video Recorder became the book “Zur Geschichte des Videorecorders ”

In 1993, Zielinski was appointed Professor of Communication and Audiovisual Studies at the Academy of Media Arts Cologne; where, in 1994, he became its Founding Director.

In 2007, Zielinski took the chair in media theory at Berlin University of the Arts. He also teaches techno-aesthetics and media archaeology at the European Graduate School (EGS) in Saas Fee, Switzerland, where he holds the Michel Foucault professorship and he is director of the International Vilém-Flusser-Archive. (en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Zielinski)

Variantology.
On Deep Time Relations of the Arts, Sciences and Technologies

Our work on deep time relations between arts, sciences, and technologies does not seek to re-invent the concepts of the media or the arts. The aim is to open up both media and the arts via their interactions with scientific and technological processes. It is our hope that media experts will see their research areas in a broader light than before, and that disciplines which have so far not participated in these discourses (such as theology, classical studies, many areas of the history of science and technology) will develop an openness for media questions. Right from the beginning Variantology/Archaeology of the Media was conceived as an international research and exchange project. variantology.com/

Vilém Flusser Archiv www.flusser-archive.org/

Recent Books:
- [... nach den Medien]. Nachrichten vom ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert. Merve Verlag, Berlin, 2011
- Variantology 1-5, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2005 – 2011
- Deep Time of the Media – Towards an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. MIT Press, Cambridge MA, London 2006
http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Dr._Siegfried_Zielinski

Siegfried Zielinski on-line:
A Trilogy of Time
www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/a-trilogy-of-time/

On An-archaeology
www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/on-an-archaeology-an-archaeologische-befunde/

An Interface without a Medium
http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=81&lang=EN


Prof. Ivan Ladislav Galeta
ilgaleta.alu.hr/

Hiba, mint a kreativitás bázisa / Mistake, as basis of creativity

Lectures
Tuesday, April 09, 2013
10.00
Wednesday, April 10, 2013
10.00

On Ivan Ladislav Galeta

Galeta is one of the most definitive artist-filmmakers of the second half of the 20th century and one who has led a life true to the paroles of his artwork. A romantic artist rather than an entrepreneurial globe-trotter, he promoted the work of others as much as his own and was a constant seeker of new, captivating methods with which he would merge social purpose and art.
With a creative activity that spans over forty years and includes photography, installations, sculpture and object art, performance, video-art, expanded cinema, sound and TV interventions, and the written word, Galeta’s films appear to be only a fraction of his legacy. Indeed his single-channel filmography, the basis of this presentation, ends before the 90s. From then on he will continue with more conceptual art pursuits; the blending of his video art and his work as a custodian of the biosphere produced the ENDART series. T (EYE) is one of the 18 elements of the ENDART 5 (2008), presented here to remind that Galeta has not only worked extensively on video in his later days but that he has indeed used it from a very early stage. tiff.filmfestival.gr/default.aspx?lang=en-US&page=721&SectionID=86

The Illusionist. The Magic Performances of multimedia artist Ivan Ladislav Galeta
eefb.org/archive/february-2013/ladislav-galeta/

Interview with Ivan Ladislav Galeta following the retrospective of his work at the Pompidou Center.
eefb.org/archive/february-2013/interview-with-ladislav-galeta/

Ivan Ladislav Galeta perspektívái
paksikeptar.hu/naptar/kiallitas_lap.php?mid=1509122baf0374

The Perspectives of Ivan Ladislav Galeta
www.pm.c3.hu/text-Peternak-Miklos/

Filmography
Metanoia, Super 8, B&W-Color, 12′ (1969)
sfaira, 35mm, B&W, 10′ (1971-1984)
Two Times in One Space, 35mm, B&W, 12′ (1976-1984)
PiRâMidas, 35 mm, colour, 12′ (1972-1984) BBS
Water Pulu 1869 1896, 35 mm, color, 9′ (1973-1987) BBS
WAL(L)ZEN, 35 mm, colour 7′ (1977-1989) BBS

Ivan Ladislav Galeta on-line:
Deep End Art – Work in Regress
www.ozafin.alu.hr/end_art/
Blackboards by Ivan Ladislav Galeta
www.ozafin.alu.hr/lgaleta/


Lectures

Wednesday, April 03, 2013
Dr. Brigitta Zics
14.00 – 17.00 Individual Tutorials: As places are limited please book it in advance

Thursday, April 04, 2013
11.00 – 13.00 Brigitta Zics & Ben Freeth: Open Innovation in Art and Technology/ Showcase of digital art works produced in Culture Lab
14.00 – 17.00 The Living Lab: Seminar. Reading Group and Discussion

Friday, April 04, 2013
11.00 –  17.00 Conectiveness: Thinking and Making of Intimacy:

Conceptual and Technological Prototyping Workshop ( no pre-knowledge of technology necessary ) – Brigitta Zics & Ben Freeth

Workshops, consultatios
with Prof. Siegfried Zielinski, Dr Brigitta Zics and Prof. Ivan Ladislav Galeta (Not open for the public)
April 02-06, 2013 / April 08 -11, 2013

 

In the frame of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0016
Project leader: Miklós Peternák, Hungarian University of Fine Arts
Project coordination: Dr Brigitta Zics, Culture Lab, Newcastle University, UK

Szvet Tamás: The Nine Billion Name of …

The Nine Billion Name of… – című munkám egy olyan interfész, mely nagy mennyiségű információt tesz láthatóvá, miközben művészet elméleti kérdéseket feszeget. Kutatásom a művészeti tevékenységek definiálásával, azok kimerítésével, és képzelettársítással foglalkozik. A fényújságon látható mű többek közt az elnevezéssel, és a nyelv határaival foglalkozik, melyet Arthur C. Clarke: The Nine Billion Name of God (1953) – című novellája ihletett. A díjnyertes novella történetében a tibeti szerzetesek több ezer éve folytatott gyűjtőmunkájukat szuper számítógép beszerzésével szeretnék felgyorsítani. Ez a folyamat számukra elsősorban a végső pillanat miatt fontos. Mivel hisznek abban, hogy a világ véget ér, amikor minden lehetséges variációt lejegyeztek. Míg az említett történet lényege isten összes lehetséges nevének összegyűjtése, addig én a művészet (art) szó mellé helyezek minden értelmes létező szót a szótárból. …

Horváth Gergely és Nagy Róbert Kiállítása

sub tentorium sátor alatt

Horváth Gergely és Nagy Róbert Kiállítása
2013.02.06 17.00 h
Megnyitja: U. Nagy Gábor építész

Helyszín: AMI Formaterem Kiállítótér
Sopron, Deák tér 32.
Megtekinthető: február 20-ig.

http://subtentorium.wordpress.com/

pár kép a DATA 1S BTIFL – ról

multicopter aerial photography

Beat Copter Aerial Show Reel 2012 from Beat Copter on Vimeo.

 

 

http://multicopterworld.com/

http://www.acme-online.de/

http://www.camonetec.com/ 

 

MKE DI Közös Ismeretlen c. kiállitása Sepsiszentgyörgyön

a videoért köszönet Komlovszky-Szvet Tamásnak