A kutatási- és képzési programról

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2011. június 1-én indította el a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” című nyertes pályázatának keretében megvalósuló kutatási programjait.

Ennek előfeltétele volt egy 12 férőhelyes számítógépes labor kialakítása, mely a 2011/2012 tanévtől a Doktori Iskola oktatási és kutatási helyszínévé vált. A labor olyan extrakurrikuláris képzéseknek ad helyet, ahol a hallgatók megismerhetik a képzőművészeti és tudományos kutatásokkal összefüggő korszerű virtuálisvalóság alapú technológiákat a hazai gyakorlatban kevéssé ismert felhasználási területek bemutatásával. A laborban elérhetők az álló-, mozgókép- és 3D szerkesztésére, publikálására alkalmas számítógépek, eszközök, szoftverek. Mivel az egyetemen az alkotói és kutatói tevékenység kölcsönösen kiegészíti egymást, a kutatási programok egy része közvetlenül a képzési tevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódik, más rész a vizuális alap- és alkalmazott kutatások területeit fedi le. Kutatások valamennyi szak és szakirány területén folynak.

A háromdimenziós művészeti alakításra, az interaktív és sztereoszkópikus vizualizációra, illetve az ezekhez kapcsolódó interfészek fejlesztésére fókuszáló kutatási program nemzetközi szinten is fontos témákat feldolgozó képzési és kutatási alprojektjei:

 • Interface és interaktivitás, kísérleti szimulációs környezetek fejlesztése
  (kutatásvezető: Fernezelyi Márton oktató)
 • Az Immerzív és augmentált virtuális valóságok a képzőművészetben
  (kutatásvezető: Dr. habil DLA Szegedy-Maszák Zoltán egyetemi tanár)
 •  Számítógépes szobrászat
  (alprojekt- és kutatásvezető: Előd Ágnes DLA egyetemi adjunktus)

A Doktori Iskola pályázatban vállalt fejlesztési terve:

 •  a doktori képzés továbbfejlesztése, a képzési kínálat bővítése
 • tudományos fokozattal rendelkező oktatók számának növelése a képzésben
 •  a műhelyfeltételek infrastrukturális fejlesztése
 • a doktorandusz hallgatók intenzív részvétele a nemzetközi kutatásokban
 •  korszerű háromdimenziós szoftveralkalmazások kutatása, fejlesztése, hardverelemek integrációja és azok kreatív alkalmazása
 •  egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák megvalósításának elősegítése
 • új vizuális médiumok, technikák, alkotói eljárások beépítése a képzési struktúrába
 • a kutatási eredmények hasznosítása a képzésben

A pályázat szakmai vezetője: Dr. habil CSc. Peternák Miklós tanszékvezető, egyetemi tanár
A pályázat projekt vezetője: Bendig-Zsilinszky Zsófia művészettörténész

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!